SKIPPERGATA 12

Forsiden

VELKOMMEN til nettsiden for Skippergata 12 (S12)


(Historiske bilder fra gateløpet Skippergata. Alle bilder Oslo Museum)

Skippergata 12             

- På disse sidene vil du finne nyttig informasjon knyttet opp mot eiendommen Skippergata 12

- Du vil også kunne holde deg informert om hvem som, til enhver tid, sitter i styret.

- Vi ønsker at du/dere skal bruke nettsidene til å holde deg orientert om vedtak gjort av styret og generell info om bestemmelser som er med på å gjøre Skippergata 12 til et trivelig sted å bo.

- Du kan, når som helst, kontakte styrets formann eller en av styremedlemmene hvis det er noe du lurer på.

- Styret er svært interessert i tilbakemeldinger/ønsker fra beboerne som kan være med på å øke trivselen.


Tidligere nabolag-Skippergata 8 (revet 25.10-1898.Foto:Oslo Museum)

- Vår filosofi er felles ansvar for et godt bomiljø. Det krever at du, som beboer, er villig til å yte din del for at alt skal fungere optimalt.

- Med vår nærhet til Bjørvika, Operaen og det som planlegges av fremtidige kulturtilbud skulle mye ligge tilrette for at Skippergata 12 er et svært attraktivt sted å bo. Med de planene for området som nå foreligger har vi også stor tro på at de miljøutfordringene som eksisterer i området vil bedres betraktelig i løpet av kort tid.

- Ikke mange kan skryte av en takterrasse som vår, med utsikt til en av verdens flotteste operabygninger, vakre Ekeberg og Oslofjorden. La oss, sammen, sørge for at takterrassen holdes ryddig og fin for alle beboerne som ønsker å benytte den.


 

Velkommen som

beboer i Skippergata 12


NB! VI BER DEG JEVNLIG SJEKKE SIDENE "VIKTIG INFO"

 


 

Bilder i inngangspartiet

Bildene er alle fra vårt nærmiljø. Fotograf: B.Fredheim.