SKIPPERGATA 12

Skjema INN og UTFLYTTING

 

Vennligst kopier og send pε mail til styrets leder:
Liss-Annie Schau   

liss-annie.schou@telenor.com


INN/UTFLYTTING SKIPPERGATA 12:

 

 

Innflytting:….                Utflytting: …..

 

Gjelder leilighet nr. : ……………

Eier av leiligheten   : ………………………………………………………………………

Telefon/kontakt      : ………………………………………………………………………

 

Beboer/navn             : ………………………………………………………………………

Fra dato                             : ……………………

Telefon/kontakt        : ………………………………………………………………………

 

Ny beboer er gjort kjent med husordensreglene: ………….

Oslo  dato: …………

 

Utfylt skjema sendes til styrets leder.

Se adresse pε nettside.