SKIPPERGATA 12

Oversikt vedlikehold/utbedringer

Oversikt over viktige aktiviteter av betydning: 


2016

Utskifting av varmekabler i takrennen (utsatt) 

2016 Utbedring/rehablitering av fasaden mot bakgården gr. råte (utredes) 
2015 Støydempende tiltak på ventilasjonsanlegget takterrassen 
2015 Fasadevask mot Skippergata og bakgården

2015

Installert vannmåler (pålegg fra kommunen) 

2015

Utbedring av sentralfyringsanlegget for å få mer stabilt varmt vann 

2015 Fordeling av felleskostnader iht. tinglyst prosentfordeling

2015

Tiltak for å unngå «skrot» i fellesarealet.  Leid container til vårdugnaden

2015

Nøkkelbrikke til ytterdør og bakgården

2015 Utskifting av ny kompressor til ventilasjonsanlegget (tak)

2015

Vedlikehold av ventilasjonsanlegget både i kjeller og på taket

2015 Utført nødlyskontroll på hele anlegget 

2015

Brannvarslingsanlegget, gjennomført klokkesjekk på hele anlegget

2015

Festing av løse veggplater på fasaden mot bakgården (midlertidig løsning) 

2014

Erstattet lysrør i heis med leddlys

2014

Utbedring av oppbygg (hus) på takterrassen gr. råte

2014

Vedlikehold av balkongdekke og rekkverk (gr. rust) mot S12  

2014

Erstattet lyspærene i trappeoppgangen med leddpærer

2014

Tilgjengelig på facebook

2014

Byttet ventilasjonsfirma

2013

Utskifting/oppgradering av tv-/internett - Homebase

2013

Vedlikehold av postkassestativet

2013

Bilder i inngangsparti

2013

Oppussing av gulvene i fellesarealene (trapper/gang)

2013

Utskifting av nødlys

2013

Utskifting av møbler på takterrassen

2013

Byttet rengjøringsbyrå

2013

Inngått avtale med vaktmesterselskap Gårdpass AS

2012

Maling av fellesarealene

2011

Rehabilitering av takterrassen, lagt ny gulv

2009

Vask og maling av fellesarealene