SKIPPERGATA 12

Norsk tekst

 

Branninstruks  

Skippergata 12

Alle leiligheter har sprinkelanlegg, røyk/varmesensor. Hver enkelt beboer er ansvarlig for å bytte batteri i røykvarsleren slik at den til enhver tid er i orden.

 Ved brannalarm

1)    Opptre ALLTID som det er alvor

2)    Lukk vinduer og dører og evakuer straks

3)    Bruk trappene, heisen må ikke brukes

4)   Finn ut hvor brannalarmen er utløst
      a) Sjekk branntavla 1. etasje ved inngangsdøra hvilke sensor som er utløst.

5)   Gå til aktuell sone og sjekk om det brenner

6)   Hvis brann - ring brannvesenet 110. Vårt alarmsystem ringer ikke opp brannvesenet.

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei som takterrassen eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut

Ved falsk alarm

1)    Tilbakestill branntavla ved utgangspartiet til riktig posisjon

2)    Røykluke på taket må manuelt lukkes
       a) Bryteren finnes til høyre i kjelleren øverst på veggen.
       b) Hold inn bryteren med «pilen ned» en god stund fordi luken går sakte ned. 

 

Hvis ingen i styret er til stede, informer styret om det som har skjedd.

 

Hvis brann - ring brannvesenet 110