SKIPPERGATA 12

S12 er på facebook

Facebook skal være et supplement til vår hjemmeside.  Vi har stor tro på at dette tiltaket vil bidra til et enda bedre bomiljø. Mulighet til å bli bedre kjent med de som har tilhørighet til S12.  Det skal være enkelt for alle å be om råd hvis det er noe dere lurer på, dele informasjon eventuelt bilder. 

Her vil styret blant annet komme med korte enkle beskjeder.

Bli medlem av vår facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/skippergata12