SKIPPERGATA 12

Styremøter

 

Oversikt over hvilke agenda som blir behandlet på den enkelte styremøte. 

Hvis det er noen som ønsker ytterligere informasjon eller har saker som ønskes behandlet
er det bare å ta kontakt med styreleder. 

Møte 07.06.2016
1. Økonomisk status
2. Utbedring/rehablitering av fasaden mot bakgården gr. råte
3. Takterrassen
4. Maling av fellesarealet
5. Gjennomgang av pkt. 3-6 forrige møtereferat
9. Oppsamlingsted utenfor =Oslo
10. Eventuelt

Neste møte: ikke avtalt.

--------------------------------------------------------------------------------------
Møte 05.04.2016
1. Økonomisk status
2. Avtalen ang. snørydding
3. Status næringslokalet
4. Bruksendring av næringslokalet
5. Sykler i bakgården
6. Leie av container
7. Kameraovervåking
8. Takterrassen
9. Utbedring/rehablitering av fasaden mot bakgården gr. råte
10. Eventuelt

Neste møte: ikke avtalt
-------------------------------------------------------------------------
Møte 07.03.2016
1. Saker som skal opp i sameiermøte
2. Eventuelt

Neste møte: ikke avtalt
--------------------------------------------------------------
Møte 11.02.2016
1. Behandling av årsberetning og årsregnskap
2. Næringslokalet
3. Kameraovervåking
4. Utbedring/rehablitering av fasaden mot bakgården gr. råte
5. Saker som skal opp i sameiermøte
6. Eventuelt

Neste møte: før sameiermøte

------------------------------------------------------------------------------
Møte 11.01.2016
1. Økonomisk status for 2015
2. En kort oppsummering av hva som har skjedd i 2015
3. Kameraovervåking
4. Utbedring/rehablitering av fasaden mot bakgården gr. råte
5. Utskifting av varmkabler i takrennen
6. Næringslokalet
7. Saker som må behandles i sameiermøte
8. Valg
9. Sameiermøte 14.03.2016
10. Nye oppgaver som bør vurderes i 2016

Neste møte: 11/2-2016

------------------------------------------------------------------
Møte 30.09.2015
1. Økonomisk status
2. Gjennomgang av pkt. 2-8 forrige referat
3. Pålegg om innstallering av vannmåler

Neste møte: oktober

--------------------------------------------------

Møte 18.08.2015
1. Økonomisk status
2. Status ventilasjonsanlegg
3. Lyddempende tiltak, GK Norge AS
4. Overvåkingskamera Fred Olsens gt. 1 - taket
5. Næringslokalet/bruksendring
6. Løse veggplater på fasaden bakgården
7. Vask av fasaden mot Skippergata og bakgården
8. Heis serviceavtale Kone
9. Nummerering av leilighetene
10. Beboermøte
11. Eventuelt

Neste møte: ikke avtalt

---------------------------------------------------------

Møte 21.07.2015
1. Nabovarsel, nytt tilbygg på tak Fred Olsen gt. 1
2. Etterberegning av felleskostnader næringslokalet

Neste møte: medio august 
 
----------------------------------------------------
Møte 19.06.2015
1. Regnskap
2. Status næringslokalet
3. Takterrassen/naboeiendommen
4. Status nøkkelbrikke til ytterdør/bakgården
5. Løse veggplater bakgården
6. Eventuelt

Neste møte: ikke avtalt
---------------------------------------------------------

Møte 12.05.2015
1. Leieendring fra 01.07.2015
2. Bruksendring av næringslokalet
3. Nummering av leilighetene
4. Kortleser til inngangsdøra
5. Gjensatte møbler på takterrassen
6. Status ventilasjonsanlegg
7. Eventuelt

Neste møte: ikke avtalt.

----------------------------------------------------------------------

Møte 21.04.2015
1. Korrigering av husleien i.h.t. vedtektene
2. Vedtektene $3. Partsforhold - fellesutgifter og forpliktelser
3. Bruksendring av næringslokalet
4. Kortleser til inngangsdøren
5. Eventuelt

Neste møte: mai

------------------------------------------------------------------------------------
Møte 17.03.2015
1. Kort  gjennomgang av forrige styremøtereferat
2. Status ventilasjonsanlegg
3. Feste av veggplater mot bakgården
4. Vask av fasaden både mot Skippergata og bakgården
5. Kortleser til inngangsdør og dør til bakgården
6. Hva skjer i kvadraturen?
7. Eventuelt

Neste møte: ultimo april
---------------------------------------------------------------------
Møte 24.02.2015
1. Kort gjennomgang av forrige styremøtereferat
2. Gjennomgang av årsberetningen for 2014
3. Revidere husordensreglene S12
4. Brannvarslingsanlegget + brannøvelse
5. Status ventilasjonsanlegget
6. Varmekabler i takrennen
7. Heis - serviceavtale Kone
8. Tilbud - vannmåler
9. Feste av veggplater i bakgården
10. Vask av fasaden både mot Skippergata og bakgården
11. Markere påsken
12. Eventuelt

Neste møte: før påsken
----------------------------------------------------------------------
Møte 13.01.2015
1. Årsoppgjøret
2. Saker til behandling på årsmøte
3. Valg
4. Husleie/fellesutgifter
5. Jordfeil. Hva gjør vi?
6. Varmekabler i takrennene er ute av drift
7. Ventilasjonsanlegget
8. Eventuelt

Neste møte: medio februar
--------------------------------------------------------------------------------
Møte 19.11.2014
1. Kort gjennomgang av forrige styremøtereferat
2. Økonomisk status
3. Saker som skulle ha vært ivaretatt  
4. Feste av veggplater i bakgården
5. Orientering om rutinen for årsmøte. Hva som må gjøres?
6. Hvordan markere julen i S12?
7. Eventuelt

Neste møte: januar 2015
------------------------------------------------------------------------------------
Møte 21.10.2014
1. Budsjett 2015
2. Takterrassen - oppbygg på tak
3. Feste av veggplater i bakgården
4. Eventuelt

Neste møte: Ultimo november
------------------------------------------------------------------------------------
Møte 07.10.2014
1. Kort gjennomgang av forrige styremøtereferat
2. Økonomisk status
3. Budsjett 2015 – spesielle investeringer/vedlikehold neste år
4. Balkongdekke og rekkverk mot S12
5. Takterrassen - oppbygg på tak
6. Feste av veggplater i bakgården
7. Eventuelt

Neste møte: månedskifte okt./nov
--------------------------------------------------------------------------------------
Møte 26.08.2014
1. Balkongdekke og rekkverk mot S12
2. Miljøet rundt Skippergata (kvadraturen). Hva kan vi gjøre?
3. Styret: befaring av fellesarealet

Neste møte: ultimo september
----------------------------------------------------------------------------------
Møte 20.08.2014
1. Kort gjennomgang av forrige styremøtereferat
2. Økonomisk status
3. Balkongdekke og rekkverk mot S12
4. Takterrassen - oppbygg på tak
5. Feste av veggplater i bakgården
6. Heisen. Hva med å inngå en ny avtale?
7. Fasadevask mot S12
8. Miljøet rundt Skippergata (kvadraturen). Hva kan vi gjøre?
9. Hva med å investere i et kortsystem (kortlås/kortleser)
10. Hjemmesiden/facebook
11. Eventuelt

Neste møte 26.08.2014.
--------------------------------------------------------------------------------
Møte 18.06.2014
1. Status regnskap og likviditet
2. Gjennomgang av forrige møtereferat
3. Balkongene mot S12
4. Ventilasjonshuset takterrassen
5. Veggplatene i bakgården
6. Eventuelt

Neste møte: ved mottatt rapport fra OBOS
-------------------------------------------------------------------------------
Møte 12.05.2014
1. Gjennomgang av forrige møtereferat
2. Status regnskap og likviditet
3. Balkongene mot S12
4. Ventilasjonshuset takterrassen
5. Skal pkt. 3 og 4 ses under ett?
6. Tagging på vegg inngangsparti takterrassen
7. Grilling
8. Facebook/hjemmeside
9. Uvedkommende, forsøk på innbrudd i kjelleren
10. Eventuelt

Neste møte: mottatt tilbudene, medio juni
-----------------------------------------------------------------------------
Møte 25.03.2014
1. Gjennomgang av forrige møtereferat
2. Kort orientering om dagens status
3. De viktigste sakene
4. Facebookside
5. Hjemmesiden skippergaten12.com
6. Grillen. Hvem eier grillen?
7. Parabolen

Neste møte: ultimo april
---------------------------------------------------------------------------
Møte 11.02.2014
1. Årsmøte 2014
2. Hjemmesiden
3. Ventilasjonshuset på takterrassen

Styreleder takker styremedlemmene Bjørn F. og Trond J.