SKIPPERGATA 12

Vaktmester
Gårdpass AS
 har ansvaret for vaktmestertjenesten og trappevasken i Skippergate 12

Vaktmester skal i utgangspunktet besøke eiendommen 1 dag pr. uke. Trappevasken utføres 1 gang pr. uke.

Vaktmesteren kan nås gjennom vårt kontor,

tlf. 23 17 85 00 (sentralbord) eller

982 83 602, eller via

firmapost@gaardpass.no

Vårt firma har 24 timers beredskap. Vakthavende treffes på tlf. 23 17 85 00 utenom normal arbeidstid.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun styremedlemmer som kan rekvirere vaktutrykning, men dersom det er forhold som tilsier at store skader kan skje i gården kan selvsagt alle gi beskjed til vakthavende vaktmester. Han avgjør da selv hvorvidt han skal rykke ut.

Dersom beboere ønsker assistanse inne i leilighetene kan dette avtales direkte med vaktmesteren eller gjennom vårt kontor.


Med vennlig hilsen

 

 


Eventuell tilbakemeldinger til
Styrets leder Liss Annie Schou   

liss-annie.schou@telenor.com