SKIPPERGATA 12

Vaktmester
Coor Eiendomsdrift AS 
har ansvaret for vaktmestertjenesten og trappevasken i Skippergate 12

Trappevask utføres 1 gang per uke. Vaktmester skal besøke eiendommen 1 gang pr. uke.

Vaktmesteren kan nås gjennom vårt kontor,

tlf. 91822020 (sentralbord) eller 95177192, eller via oed@obos.no

Vi gjør oppmerksom på at det er kun styremedlemmer som kan rekvirere vaktutrykning. Er det forhold som tilsier at det kan skje store skader 
i gården kan alle gi beskjed til vaktmester. Han avgjør da selv hvorvidt han skal rykke ut.

Dersom beboere ønsker assistanse inne i leilighetene kan dette avtales direkte med vaktmesteren eller gjennom vårt kontor.

Servicesenter
Coor Eiendom

Eventuell tilbakemeldinger til styrets leder Liss Annie Schou   

liss-annie.schou@telenor.com