SKIPPERGATA 12

Søppel og avfallshåndtering

 

Søppelhåndtering/orden på huset


-Søppel tømmes mandag, onsdag og fredag.
-Søppel legges i poser som knytes igjen.
-Viktig at alle rydder etter seg på takterrassen.
-Viktig å passe på at utgangsdøren er lukket. Vi har hatt noen tilfeller der uvedkommende har tatt   seg inn i huset.
- Vaktmester ber om at vi ikke setter noe i gangen mot bakgården eller under trappen i kjelleren.

Ut over dette, se HUSORDENSREGLER

Takk for samarbeidet

Vi kommer til å oppdatere denne infoen etterhvert og vil forholde oss til OBOS eget reglement.