SKIPPERGATA 12

OM S12

 

 

Boligprosjekter i by-2004. 

Prisen ble tildelt: Skippergata 12

 

Arkitektkontoret MAD. Utbygger: Tønnevold Kvadraturen AS.For Lysaker Brygge, Bærum (1 byggetrinn): Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS. Byggherre: Gjensidige NOR Næringseiendom AS

Jurymedlemmer: Leder Turid Haaland, Stavanger kommune; Anna Rognerud Dragset, Bergen og Omegn Boligbyggelag; Andreas Hompland, freelance; Rainer Stange, Snøhetta AS; Anne Marit Vagstein, Husbanken

Statutter for prisen

Juryens begrunnelse: Skippergata 12 sto ferdig i 2002 og må regnes som et nærmest heroisk fornyelsesprosjekt i bysammenheng, brutto areal 1 950 m2. Bygget er det første boligprosjektet i kvadraturen i Oslo på over 100 år og er allerede blitt et ikon blant arkitekter og planleggere, som et konsentrert eksempel på moderne byutvikling og byboliggrammatikk fra gate til tak - og med enkel og varig eleganse i material- og fargebruk.

Det totalt åtte etasjer høye bygget, med næring i første etasje, 34 hybelleiligheter og felles takterrasse, fremstår med en utsøkt, klassisk europeisk oppbygging og tilpassing til nabobyggene. Fasadenes oppbygging i sjikt og rytmer og med kontrasterende farger/nyanser representerer et meget godt arkitektarbeide.

Leilighetene på ca 30 kvm er plassert med felles sluse til to og to leiligheter og gir derved mulighet for kombinasjoner av disse. Leiligheter med hems i taketasjen har total romhøyde på 3,5 m og vakkert lysinnfall gjennom høyreiste «franske» vindusdører.

Dette utfyllingsprosjektet viser at god tilpassing til eksisterende bebyggelse i en eldre kvartal- og gatestruktur verken behøver å bryte med arkitekturen i de gamle husfasadene eller gå på bekostning av moderne krav om lys og luft og uterom med en viss størrelse.

Fellesrommene, som det vakkert utformede inngangspartiet med sittebenk og postkasser innfelt i kirsebærtre, gårdsrom med sykkelparkering, heis- og trapperom i «strenge» farger og praktisk tilrettelagt takterrasse med gulv i lerk, viser et gjennomtenkt og egenartet boligkompleks - midt i den heller tunge kontorbyen.

I første etasje, på gateplanet og delvis i kjelleretasjen, er det i Skippergata 12, i god urbantradisjon, avsatt arealer til næringsvirksomhet. Dette kan være næring som service til boligdelen, men må selvsagt tilpasses de øvrige tilbud i området.

Det aktuelle sentrumsområdet, som har flere spennende kulturtilbud, gode uterom og nærhet til offentlig kommunikasjon og arbeidsplasser, bør få tilskudd av flere boligbygg av samme type som Skippergata 12. Dette gjelder tilsvarende i andre sentrale byområder i Norge.

I første etasje, på gateplanet og delvis i kjelleretasjen, er det i Skippergata 12, i god urbantradisjon, avsatt arealer til næringsvirksomhet. Dette kan være næring som service til boligdelen, men må selvsagt tilpasses de øvrige tilbud i området.

Det aktuelle sentrumsområdet, som har flere spennende kulturtilbud, gode uterom og nærhet til offentlig kommunikasjon og arbeidsplasser, bør få tilskudd av flere boligbygg av samme type som Skippergata 12. Dette gjelder tilsvarende i andre sentrale byområder i Norge.

Lysaker Brygge, Bærum (1. byggetrinn) Lysaker Brygge, 1. byggetrinn, ble innflyttet våren 2004. Byggetrinn 2 og 3 vil stå ferdige i september 2005. Prosjektet vil da ha et areal på hele 65 000 kvm brutto, hvorav boligdelen vil utgjøre 37 000 kvm brutto og utadrettet service-/næringsareal 6 500 kvm brutto. Totalt vil det i prosjektet bli 354 boliger. I første byggetrinn er ferdigstilt 81 boliger og 1 800 kvm service-/næringsareal., med ny brygge og offentlig tilgjengelig gangareal langs fjorden..

I året som kommer kan den videre utbyggingen på dette tidligere området for Finas oljetanker fungere som en læreprosess for alle som er opptatt av sammenhenger mellom bolig- og byutvikling. Den fem til seks etasjers høye boligbebyggelsen bryter med den ensidige kontorutnyttelsen langs Lysakerselvas munning og sjøsiden ved Oslo-fjorden og tilbyr, i tillegg til boliger, nye attraktive fellesarealer for hele området. Prosjektet åpner opp for en sammenhengende gang- og sykkellinje langs fjorden, helt inn til Oslo sentrum.

Lysaker Brygge er blitt et prosjekt hvor håndverksglede og stolthet hos bygningsarbeiderne er merkbart tilstede. Byggeriet er gjennomført med en sjelden grad av materialitet og en poetisk følsomhet for variasjoner og kvaliteter i det ytre miljø. Ytterveggene er utført med innskjæringer og utkraginger, varierte fargevirkninger og sansbare, taktile materialkvaliteter. (Planer for neste byggetrinn, med «blått murverk» og den høyreiste portalen ut mot sjøen, virker minst like overbevisende som de allerede ferdige partier).

Anleggets overføringsverdi til andre urbane boligprosjekter er særlig det store og varierte tilbudet i leilighetstørrelser (og dermed type husholdninger i anlegget) og den høye kvaliteten i utforming av atkomster, fellesrom og fasader. Når dette er utført til byggepriser (eks. tomt) som kan konkurrere med byggepriser i andre byboligprosjekter i Norge, må det bety at arkitekten for dette prosjektet sitter inne med store kunnskaper om prosjektering og en usvikelig vilje til profesjonalitet og innlevelse - noe som synes å ha påvirket andre deltakere og ansvarlige i prosjektet til ekstra innsats.

Arrondering av boliger i et tilnærmet kam-mønster, rundt et fellesskap i form av hageanlegg med lekeplass og luftig fjordterrasse, med gløtt til (og innsyn fra) omkringliggende terreng, gater og bebyggelse, viser en måte å bygge på i områder hvor kontakt til vann/elver/sjølinjer og parker/torg krever en godt gjennomtenkt arrondering for å gi alle beboere del i tilliggende «herligheter».

Samme ansvarlige arkitekt avslutter i sommer et noe mindre og lavere prosjekt over samme utbyggingslest: «Strandpromenaden» i Kristiansand, beliggende mellom Kvadraturen og Nupenparken i Østre Havn. Begge disse prosjektene har byggehøyder og en tetthet som etter juryens vurdering bør være en maksimal utnyttelse for bybolikomplekser i Norge – med tanke på lys, luft og utsikt/innsyn. Strandpromenaden passer særlig godt i våre mindre og mellomstore byer, der lavere trehusbebyggelse etter hvert må vike plassen for bedre utnyttelse av attraktive sentrumstomter og havnearealer. Lysaker Brygge viser hvordan man i våre større byer kan oppføre et stort boligprosjekt uten at dette kommer i konflikt med den allmenne tilgjengelighet til et vakkert sjøområde.